MY MENU

ข่าวสาร

ข่าวสาร

หัวข้อ
ทำประโยชน์คืนสู่สังคม
ผู้เขียน
ผู้ดูแลระบบ
วันที่สร้าง
19/10/2017
สิ่งที่แนบมา0
ดู
175
เนื้อหา

ทำประโยชน์คืนสู่สังคม


คือหนึ่งในปณิธาน ของ คุณอรรณพ  กิจโธรัยหพงศ์  (กรรมการผู้จัดการ)  ซึ่งสำหรับทีมบริหารแล้ว  ถือว่า สิ่งที่เราทุกคน ต้องตระหนักอยู่เสมอ คือ ซื่อสัตย์ และมุ่งมั่นทำประโยชน์ ให้ทั้งองค์กร  และสังคม  เพื่อตอบแทนแผ่นดินเกิด  อันเป็นปณิธาน ที่ได้รับการปลูกฝั่ง เพื่อให้รู้รักสามัคคี  และทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง  ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจิตอาสา,  ทำบุญทอดกฐิน,  ออกทานอาหาร,  สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม  


      


    


    


แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์