MY MENU

ข่าวสาร

ข่าวสาร

หัวข้อ
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี
ผู้เขียน
ผู้ดูแลระบบ
วันที่สร้าง
19/10/2017
สิ่งที่แนบมา1
ดู
169
เนื้อหา

หนึ่งในนโยบายของบริษัทฯ ที่นอกเหนือจากการทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์แล้ว

มุ่งหวังให้ทีมงานของเรา มีสุขภาพที่ดี ซี่งในปีหนึ่ง ๆ จะมีการคัดสรร โรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน 
เพื่อเข้ามาตรวจสุขภาพให้กับพนักงาน โดยมุ่งหวังให้พนักงานมีสุขภาพกายที่แข็งแรง 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

        


       


 
แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์