MY MENU

Product

ด้วยประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติก ทำให้ บจก.ฮาร์โมนี่ อินเตอร์ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณภาพสินค้า มีความโดดเด่น ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ เช่น ฟิล์มใส หดตัวแล้วคงรูป เนื้อฟิล์มมีลักษณะเด่นตามแต่ชนิดของวัตถุดิบ โดยทาง ฮาร์โมนี่ อินเตอร์ มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้