MY MENU

ชริ้งฟิล์ม PVC/ ฟิล์มหด PVC

ชริ้งฟิล์ม PVC พลาสติก ชริ้งฟิล์ม พีวีซี คือพลาสติกฟิล์ม ที่เมื่อโดนความร้อน จะหดรัดผลิตภัณฑ์ หรือเรียกว่าเป็นการควบหน่วยของผลิตภัณฑ์ก็ได้ ให้อยู่ในรูปของ แพ็คเดี่ยว แพ็คคู่ แพ็คโหล ตามความต้องการ
 

ซึ่งพลาสติก PVC นี้จะมีคุณสมบัติโดดเด่นตรงที่ เนื้อฟิล์มมีความใส ทำให้เมื่อหดรัดผลิตภัณฑ์แล้ว สามารถแสดงความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ได้ดี สีสันของสินค้าที่สวยงาม ข้อความ ยี่ห้อ คุณสมบัติ ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ผู้ขาย ต้องการให้ผู้บริโภคได้เห็น ทั้งนี้การใช้ฟิล์มหด ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทราบว่า ผู้บริโภคเป็นบุคคลแรกให้การเปิดใช้สินค้านั้น