MY MENU

ชริ้งฟิล์ม PE/ ฟิล์มหด PE

ชริ้งฟิล์ม PE พลาสติก ชริ้งฟิล์ม พีอี คือ พลาสติกฟิล์ม ที่เมื่อโดนความร้อน จะหดรัดผลิตภัณฑ์ และพลาสติก PE นี้ มีคุณสมบัติที่โดดเด่นตรงที่ เมื่อมีการหดตัวแล้ว เนื้อฟิล์มจะเหนียว ทำให้เหมาะกับการนำไปห่อหุ้มสินค้าที่มีน้ำหนัก เช่น การแพ็คน้ำผลไม้ อาหารกระป๋อง น้ำอัดลม น้ำดื่ม หรือแม้แต่ ไม้ฝา ไม้ระแนงต่าง ๆ ซึ่งสามารถผลิตสินค้าได้เป็นม้วน เป็นชิ้น เป็นถุงได้