MY MENU

เครื่องอบ / ห่อชริ้งฟิล์มอัตโนมัติ

เครื่องอบชริ้งฟิล์ม ตัวเครื่องสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ซึ่งขนาดของช่องอุโมงค์ สามารถปรับเพิ่ม-ลด ได้ตามความเหมาะสมของสินค้า เพื่อให้ความร้อนที่กระจายภายในอุโมงค์ เหมาะกับสินค้าของลูกค้า

เครื่องห่อชริ้งฟิล์มอัตโนมัติ ตัวเครื่องทำงานอัตโนมัติ โดยจะมีสายพานลำเลียงสินค้าเข้าตัวเครื่อง และจะมีหุ่นผลักสินค้าเป็นชุดๆ พร้อมห่อฟิล์มเข้าตู้อบทันที โดยเครื่องชุดนี้ จะสร้างขึ้นตามความต้องการของลูกค้าในการจัดชุดสินค้า ว่าประสงค์จะให้มีการแพ็คแบบใด

H-500

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก :

H-160

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก :

BS-450

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก :