MY MENU

ฉลากเลเบล / ฉลากหดรัดรูป

ฉลากหดรัดรูป ฉลากเลเบล (LABEL) คือฉลากหดรัดรูปที่รองรับเทคโนโลยีการพิมพ์สอดสี ทำให้ฉลากมีสีสันสวยงาม สดใส สามารถพิมพ์ภาพคน สัตว์ สิ่งของ ได้เหมือนจริง โดยลักษณะของฉลากนี้จะช่วยเพิ่มคุณค่าในผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ทำให้ดูมีความน่าสนใจสะดุดตาด้วยรูปลักษณ์สีสันที่สวยงาม สามารถพิมพ์รายละเอียดสินค้าได้ตามต้องการ ถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าให้ดูดี มีมาตรฐานยิ่งขึ้น